Te ondernemen stappen


 1. Motiveer je patiënt om te bewegen
 2. Informeer je patiënt over:
  •  tarieven
  •  het verloop van 'bewegen op verwijzing' 
 3. Verwijs je patiënt door naar de beweegcoach
  •  doe de doorverwijzing online
       voordeel: de coach ontvangt dit rechtstreeks
  •  schrijf een voorschrift (vermeld zeker welke beweging de patiënt niet mag/kan doen)
       voordeel: je motiveert je patiënt om te bewegen en geeft deze ook een ‘bewijs’ hiervoor in handen
  •  teken een ‘voordoorverwijsbrief’ 
       een kinesist, diëtist, diabeteseducator, specialist … verwees je patiënt door naar jou
       om deel te nemen aan dit project a.d.h.v. een 'voordoorverwijsbrief'.