Algemene info


Blijven bewegen in Coronatijden? Laat je coachen
Tijdens de Coronacrisis heb je tijdelijk geen verwijsbrief van de huisarts nodig om met Bewegen op Verwijzing te starten. Normaal vinden gesprekken face-to-face plaats, maar de coaching gebeurt nu via de telefoon of via beeldbellen.


2018_BOV_folder_3luik_VF_metprijspdf en pictogrammen-bovenkant1png 2018_BOV_folder_3luik_VF_metprijspdf en pictogrammen-bovenkant2png
2018_BOV_folder_3luik_VF_metprijspdf en pictogrammen-onderkantpng


Stappen 3 tot 5 onderneem je samen met je beweegcoach. Concreet betekent dit dat je beweegcoach je motiveert en begeleidt in dit traject. Je krijg een beweegplan op jouw maat. 


Een volledig traject bestaat uit 4 ontmoetingsmomenten op een locatie zo dicht mogelijk bij jouw woonplaats.

  1. Ontmoeting: kennismaking met aanzet beweegplan op maat (gemiddeld 1u)
  2. Terugkommoment: vertrouwelijk overleg (15 min - 30 min)
  3. Terugkommoment: vertrouwelijk overleg (15 min - 30 min)
  4. Afsluiting: beweegplan op maat van uw dagelijkse routine (15 min - 30 min)

De coach maakt van ieder gesprek een verslag en deelt dit mee aan de huisarts.